Lidé se dozví, jak pečovat doma o blízkého
7. září 2021 Aktuality

Lidé se dozví, jak pečovat doma o blízkého

Jak se doma postarat o blízkého člověka, který to už sám nezvládá. S tím pomáhá rodinám Charitní pečovatelská služba sv. Rity už dlouhých 30 let.  Tamní pracovnice se nyní o své zkušenosti podělí s lidmi při besedě. Akce je na programu Brněnských dnů pro seniory a uskuteční se v pondělí 13. září v 10 hodin v Diecézní charitě Brno na třídě Kpt. Jaroše 9.

Speciálně proškolené pečovatelky se starají o lidi, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých. Pomáhají také v rodinách s dětmi v tíživé situaci. „Děláme vše, co je spojeno s péčí o člověka. Pomáháme lidem třeba vstát z lůžka, asistujeme jim při koupeli, vyměňujeme inkontinenční pomůcky, připomínáme užití léků, chystáme s nimi jídlo, pomáháme s objednáním nákupu, hlídáme jejich životosprávu a pitný režim, kontrolujeme, jestli jsou v pořádku a podobně,“ přibližuje Petra Kuchtíková z vedení Charitní pečovatelské služby. Pečovatelky rodiny často stmelují, vyslechnou klienty i jejich blízké v jejich těžkostech, poradí, uklidní.

Podle pečovatelky Aleny Ecklové lidé oceňují, že jim někdo věnuje pozornost. „Je pro ně důležité, že je o ně zájem. Chtějí si vykládat,“ říká žena.

Obě pracovnice Charity seznámí účastníky besedy s tím, co pečovatelská služba obnáší, na co mají klienti i jejich blízcí nárok a kde mohou žádat o potřebnou pomoc. Předvedou praktické ukázky péče, podělí se o příběhy ze své praxe a zodpoví také dotazy diváků. Vstup na akci je zdarma.

Do Brněnských dnů pro seniory se Charita zapojila také Cvičením pro seniory. To se uskuteční v pondělí 20. a v úterý 21. září od 10 hodin opět na třídě Kpt. Jaroše 9. Zájemci o cvičení by se měli předem registrovat na e-mailu karolina.opatrilova@brno.charita.cz. Vstup je zdarma.