Zahradní slavnost v Effetě: příležitost pro setkání
30. června 2022 Aktuality

Zahradní slavnost v Effetě: příležitost pro setkání

Ukázky muzikoterapie, dovádění se psem, prodej výrobků od klientů, pohoštění, radost. V Effetě – denním stacionáři bylo 9. června plno. Tamní pracovníci, klienti a jejich příbuzní se setkali při Zahradní slavnosti.

Zahradní slavnost pořádají v Effetě každý rok. „Je to vzácná příležitost k propojení nás všech. Většina našich klientů a jejich příbuzných se vzájemně znají, na slavnost přicházejí ale i noví klienti. Nechybí ani naši současní a bývalí pracovníci,“ říká koordinátorka stacionáře Renata Musilová.

Akci zahájila mše svatá, kterou celebroval Jiří Bůžek. Poté slavnost pokračovala v zahradě. Návštěvníci si prohlédli nejen dekorativní věcičky, které vyrobili klienti. Prostorem zněla hudba i zpěv. „Navštívil nás také pán se svým psem, kteří k nám docházejí na canisterapii. Velmi oblíbenou byla ještě tombola, kdy lidé mohli vyhrát výrobky klientů, nejrůznější dárky od sponzorů a malé radosti,“ popisuje Renata Musilová. Přítomné pozdravili také ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman a ředitelka Služeb Brno Jana Levová.  

Do Effety dochází každý den lidé s mentálním postižením a autismem. Dle svých individuálních potřeb zdokonalují své dovednosti a znalosti. V Effetě podporují také jejich samostatnost. Čas klientů zde vyplňují zajímavým způsobem a zapojují je do běžného života ve společnosti.

Zahradní slavnost v EffetěZahradní slavnost v EffetěZahradní slavnost v EffetěZahradní slavnost v EffetěZahradní slavnost v EffetěZahradní slavnost v EffetěZahradní slavnost v EffetěZahradní slavnost v Effetě

Pokud byste rádi podpořili lidi s mentálním postižením a autismem v aktivizačních a podpůrných činnostech, budeme rádi.
Č.ú.: 1583741621/0100
VS: 106
Přispět Effetě můžete přes QR kód...

DĚKUJEME