Struktura DCHB

Služby Brno jsou součástí Diecézní charity Brno, kterou zastřešuje Charita ČR. Diecézní charita Brno působí na území brněnské diecéze - v Jihomoravském kraji a části kraje Vysočina. 


Služby Brno spravuje Sekretariát DCHB, který společně s dalšími devíti oblastními Charitami tvoří strukturu Diecézní charity Brno.

DCHB mapa

DCHB organigram