Služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a s autismem 

Effeta - denní stacionář

poskytuje denní pobyt lidem s mentálním postižením, autismem a s kombinovaným postižením z Brna a jeho okolí. Cílovou skupinu uživatelů v Effetě tvoří lidé s mentálním postižením, autismem, a s kombinovaným postižením v lehkém až hlubokém stupni postižení, v dospívajícím a dospělém věku.

Uživatelé využívají poskytované vzdělávání, sociální učení, pomoc při upevňování volních vlastností a samostatnosti, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času. Služby Effety jsou zaměřeny na rozvoj individuality každého uživatele, na upevnění jeho lidské důstojnosti, na rozšíření jeho osobních možností a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.

Denní stacionář Effeta byl do roku 2014 rozdělen do dvou objektů. Pracovní terapie sídlila na Holzově ulici 7 a Denní pobyt byl umístěn do objektu na Strnadově ulici 14 v Líšni. Provoz služby ve dvou od sebe vzdálených budovách znamenal pro naše uživatele komplikaci a byl časově i finančně náročný.

Proto nyní probíhá přestavba denního stacionáře na ulici Strnadova. Projekt je realizován především z prostředků EU díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, který pokrývá 85 % nákladů. Další část zdrojů tvoří dary Tříkrálové sbírky.  Stále však zbývá nemalá část projektu, na kterou finance chybí a hledáme tak dárce. Pokud Vás projekt zaujal a chcete jej podpořit, přečtěte si tento článek. Děkujeme Vám!


 

Chráněné bydlení sv. Michaela

je pobytové zařízení sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením a autismem. Uživatelé chráněného bydlení jsou profesionálními asistenty vedeni k rozvoji svých schopností především na poli sebeobsluhy, péče o domácnost a kontaktů se společenským prostředím uprostřed většinové společnosti.

Cílová skupina jsou dospělí lidé s mentálním a kombinovaným handicapem závislí v uspokojování základních životních potřeb na podpoře a pomoci jiné osoby, navštěvující zaměstnání nebo denní stacionář. Uživatelům je poskytnuta podle jejich individuálních potřeb taková podporu, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života.

Bydlení je skupinové v malých domácnostech. Pokoje jsou jedno- nebo dvoulůžkové, kromě toho je v každém bytě společná kuchyně, obytný prostor a sociální zařízení.

Služba je poskytována v několika typech domácnosti:
- v dvoupodlažním rodinném domku se zahradou
- v nově rekonstruovaném čtyřpodlažním domě se čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami
- v obecních bytech.


Asistenční služba sv. Rafaela

Asistenční služba sv. Rafaela je služba osobní asistence, která nabízí pomocnou ruku lidem s mentálním postižením a jejich blízkým. Jedním z našich hlavních cílů je umožnit našim uživatelům, aby mohli v nepříznivé životní situaci zůstat pospolu ve svém přirozeném prostředí. Můžeme nabídnout pomoc při péči o vlastní osobu, o domácnost, při vycházkách nebo návštěvách úřadů a podobně (viz Poskytované služby).

Archanděl Rafael, jehož jsme si vybrali za patrona, je znám z knihy Tobijáš, kde mladíka doprovází na cestách, zažene zlého ducha od jeho milé a vyléčí Tobijášova slepého otce. Jméno Rafael se překládá jako „Bůh uzdravuje“.

Je patronem cestujících, uprchlíků, slepých, nemocných, tělesně i mentálně postižených, ošetřovatelů nemocných, lékařů, lékárníků, mládeže, snoubenců, kněží. Je vzýván při důležitých rozhodnutích.

 

Pokud máte zájem dozvědět se více informací o poskytování jednotlivých služeb, vyberte si z nabídky v pravé liště.