Asistenční služba sv. Rafaela, osobní asistence 

 Adresa  Asistenční služba sv. Rafaela, osobní asistence, Žižkova 3, 602 00 Brno
 Telefon  731 646 869
 E-mail  ~8skV-4WH9Ex5W7%WkvDRW7rVV~
 Vedoucí  Petr Čevelík
 Úřední hodiny Po telefonické domluvě kterýkoli pracovní den. Je možné setkání v kanceláři nebo ve Vaší domácnosti.
 Číslo účtu  1583741621/0100, variabilní symbol: 113, KB a.s. - Brno

Kdo jsme

Asistenční služba sv. Rafaela je služba osobní asistence, která nabízí pomocnou ruku lidem s mentálním postižením a jejich blízkým. Jedním z našich hlavních cílů je umožnit našim uživatelům, aby mohli v nepříznivé životní situaci zůstat pospolu ve svém přirozeném prostředí. Můžeme nabídnout pomoc při péči o vlastní osobu, o domácnost, při vycházkách nebo návštěvách úřadů a podobně (viz Poskytované služby).

Archanděl Rafael, jehož jsme si vybrali za patrona, je znám z knihy Tobijáš, kde mladíka doprovází na cestách, zažene zlého ducha od jeho milé a vyléčí Tobijášova slepého otce. Jméno Rafael se překládá jako „Bůh uzdravuje“.

Je patronem cestujících, uprchlíků, slepých, nemocných, tělesně i mentálně postižených, ošetřovatelů nemocných, lékařů, lékárníků, mládeže, snoubenců, kněží. Je vzýván při důležitých rozhodnutích.