Cena služby

Výše úhrady za službu osobní asistence činí:

1. – 20. hodina asistence v jednom měsíci                   120,- Kč za hodinu.

21. a další hodiny asistence v jednom měsíci              100,- Kč za hodinu.

V případě asistence kratší, než jedna hodina, účtujeme čas po 15 minutách s tím, že uživatelem bude hrazena každá započatá čtvrthodina.

Dojezdové časy osobních asistentů se do úhrady služby nezapočítávají.

Klienti asistentům dále hradí vstupné na akce a jízdné nad rámec MHD Brno.

Ceník je platný od 1. 9. 2018.