Informace pro žadatele

Služba je poskytována jako terénní v domácím, tedy přirozeném prostředí uživatele. Je poskytována na území města Brna a vybraných obcích okrasu Brno-venkov: Popůvky, Troubsko, Střelice, Ostopovice, Moravany, Modřice, Šlapanice, Podolí, Velatice, Mokrá-Horákov, Tvarožná, Mokrá-Horákov, Bílovice n. Svitavou, Vranov, Česká, Moravské Knínice, Jinačovice, Rozdrojovice.

Kapacita služby: 20 klientů.

Administrativní zázemí služby se nachází v objektu Charity na adrese Žižkova 3, 602 00 Brno, který je zároveň kontaktním místem pro zájemce o službu.

Ke stažení

Žádost o službu

Příručka pro zájemce.pdf

Příručka Co to je osobní asistence?

Smlouva 2015

Jednání se zájemcem o službu

První kontakt se zájemcem o službu, nebo s jeho opatrovníkem, případně osobou blízkou, proběhne telefonicky, e-mailem, poštou nebo osobně v místě zázemí poskytovatele (v kanceláři). Vedoucí služby nebo sociální pracovnice poskytnou zájemci základní informace o službě.

Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovnice spolu s vedoucím. Cílem jednání je zjistit, zda služba splní očekávání žadatele a také, zda žadatel splňuje podmínky pro poskytování služby osobní asistence. Jednání se uskuteční formou schůzky v domácím prostředí zájemce.

V případě volné kapacity vedoucí vybere vhodného osobního asistenta a představí jej zájemci.

Následně je s každým uživatelem sepsaná Smlouva o poskytování služby osobní asistence. Rozsah poskytovaných služeb je sjednán v rozsahu dle Vyhlášky 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Uživatel má právo smlouvu přizpůsobit svým potřebám.

Způsob poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě a to na území města Brna a vybraných obcí. Pokud uživatel cestuje mimo Brno, má možnost samozřejmě požádat o asistenci, bude však hradit cestovné, popř. vstupné i asistentovi.

Službu poskytujeme pravidelnou i nepravidelnou po předchozí domluvě. Nepravidelnou asistenci je třeba objednat nejpozději 5 pracovních dnů předem, jinak nemůžeme zaručit volnou kapacitu. Jakákoli změna či zrušení se musí nahlásit vedoucímu služby nejpozději do 18. hodiny dne předcházejícího asistenci, jinak uživatel zaplatí asistenci v plném rozsahu.

Službu poskytujeme v domácnosti uživatele, nebo na jiném místě, které si uživatel zvolí (škola, úřad, jiná sociální služba, veřejný prostor, kulturní či sportovní instituce…). Uživatel může službě svěřit klíče od domu/bytu.

Uživatel službu využívá zcela dobrovolně. Smlouvu lze kdykoli změnit po oboustranné dohodě, nebo vypovědět.

Při uzavírání smlouvy si uživatel stanoví svůj osobní cíl, kterého chce dosáhnout, a asistenti mu budou pomáhat při jeho naplňování. Jednotlivé kroky a malé cíle budeme také s klientem plánovat. Po čase také budeme hodnotit, jestli se daří cíle naplnit nebo ne.

Činnosti, které služba může poskytnout, jsou uvedeny v bodě 2. Vykonávání jiných činností musíme odmítnout. Nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby – čistírnu, úklidové služby, donáškové služby, řemeslníky, taxi službu a podobně.

Očekáváme, že uživatel bude sám aktivní – asistent poskytuje spoluúčast při činnostech, při kterých uživatel potřebuje podporu a pomoc, nedělá však věci za něj.

Uživatel si může stěžovat, může požádat o výměnu asistenta.

Asistence se zaznamenává do tzv. výkazu, který se na konci měsíce předá asistentovi. Na jeho základě vystavíme vyúčtování. Průběh asistence je stručně zaznamenáván do počítačového systému. Uživatel má právo požádat o nahlédnutí do všech dokumentů, které služba vede a které se ho týkají.

Uživatel může cokoli konzultovat se sociální pracovnicí nebo vedoucím služby buď telefonicky, e-mailem, nebo si sjednat osobní schůzku.

Metody práce s uživatelem

  • Individuální rozhovor – přizpůsobujeme se komunikačním dovednostem klienta
  • Aktivizace klienta – nácviky činností vedoucí k celkové větší samostatnosti uživatele
  • Individuální plánování – klíčový pracovník ve spolupráci se sociální pracovnicí sestavuje individuální plán klienta tak, aby mohl s podporou osobní asistence vést plnohodnotný život srovnatelný s jeho vrstevníky.