Poslání 

Asistenční služba sv. Rafaela je terénní sociální služba osobní asistence zřízená Diecézní charitou Brno.
Naším posláním je poskytovat podporu lidem s mentálním postižením v dosažení co největší míry samostatnosti a schopnosti zapojit se do běžného života.

Cílová skupina

Lidé s mentálním postižením, kteří potřebují podporu v činnostech, které vlivem svého postižení nezvládají sami. Službu poskytujeme v rodinném, případně jiném sociálním prostředí, které si uživatel sám zvolí.

Služba je poskytována ve městě Brně a vybraných obcích okresu Brno-venkov: Popůvky, Troubsko, Střelice, Ostopovice, Moravany, Modřice, Šlapanice, Podolí, Velatice, Mokrá-Horákov, Tvarožná, Bílovice n. Svitavou, Vranov, Česká, Moravské Knínice, Jinačovice, Rozdrojovice.
Dolní věková hranice je 16 let, horní není stanovena.

Cíle

Cílem služby je:

1.      Uživatel, který rozvijí samostatnost a soběstačnost ve všech sférách svého života, např.: osobní hygiena, orientace ve veřejných službách, finanční gramotnost, udržení si bydlení, zvládání nákupů, dodržování denního režimu, zvládání úklidu, běžné dovednosti
2.      Uživatel, který udržuje kontakt se společenským prostředím
3.      Uživatel, který našel a utváří svůj vlastní, trvalý domov
4.      Uživatel, který rozvíjí své psychomotorické schopnosti, psychické a fyzické funkce

Zásady poskytované služby

1.      Respektování člověka v jeho důstojnosti
2.      Individuální přístup
3.      Atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
4.      Důraz na odpovědnost a volbu uživatele při rozhodování