Historie zařízení

Projekt Chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a autismem připravovala Oblastní charita Brno od roku 2000. Reagovala tak na problém nedostatečné kapacity vhodného integrovaného typu standardního klasického bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením nad 18 let.

V roce 2001 dochází k posunu od fáze příprav a psaní projektů k samotné realizaci. V květnu byl otevřen první chráněný obecní byt na ulici Vaculíkova ve spolupráci s městskou částí Brno – sever. Byt je v nájmu našeho uživatele, který v něm náhle zůstal sám a potřeboval pomoc. Díky podpoře dobrovolníků a zaměstnanců se podařilo byt opravit a zajistit celoroční provoz. V současné době v něm bydlí dva uživatelé.

V letních měsících roku 2001 začalo vznikat chráněné bydlení v dvoupodlažní rodinné vile se zahradou na ulici Žabovřeská. Dům byl opraven z finančních darů sbírky Brněnská cihla, Tříkrálová sbírka a sponzorů. V říjnu jsme slavnostně otevřeli a zahájili provoz pro 7 lidí s mentálním postižením. Dnes má dům 98 stálých obyvatel.

Koncem léta 2001 byla zahájena rekonstrukce čtyřpodlažního činžovního domu na ulici Gorkého. V zanedbaném domě byly upraveny čtyři větší chráněné byty a zázemí pro správu chráněného bydlení. Na podzim roku 2002 se začali stěnovat první obyvatelé a v květnu 2003 bylo chráněné bydlení slavnostně otevřeno. Dům má kapacitu 21 lůžek.

V letech 2005 – 2011 fungovalo chráněné bydlení také v třípokojovém družstevním bytě na ulici Žižkova. Službu využívaly 3 ženy.

Na podzim roku 2006 byla rozšířena kapacita o dvě lůžka v obecním bytě v městské části Brno – Štýřice na ulici Dvorského. Tento dvoupokojový byt je určen pro 2 uživatele.

Další významnou událostí v historii našeho zařízení bylo otevření tréninkového pracoviště pro lidi s mentálním postižením - Kavárny Anděl - Sociální rehabilitace na ulici Gorkého. Tento projekt byl zrealizován díky finanční podpoře sponzorů a z výtěžků našich sbírek a jeho hlavním cílem je poskytnout lidem s mentálním postižením možnost získat pracovní návyky a dovednosti tak, aby se poté uplatnili na otevřeném trhu práce. V současnosti je tato služba samostatným projektem v rámci Diecézní charity Brno.