Informace pro žadatele

 

Formulář žádosti o poskytnutí služby najdete zde.

V případě zájmu o místo klienta v Chráněném bydlení sv. Michaela nás může kontaktovat buď samotná osoba s mentálním postižením, její opatrovník, rodinní příslušníci či přátelé.  

Nabízíme prohlídku zařízení. Za souhlasu obyvatel je možné navštívit jednotlivé byty v jejich společných prostorách. Rádi seznámíme žadatele s chodem chráněného bydlení, vysvětlíme, jakými činnostmi se zde obyvatelé zabývají, v čem spočívá jejich péče o domácnost, jaká je podpora ze strany osobních asistentů apod.  

V případě vážného zájmu uchazeče bydlet v chráněném bydlení je potřeba vyplnit žádost o poskytnutí sociální služby a vyžádat si doporučení od praktického lékaře – formulář je součástí žádosti.  

Jakmile se v chráněném bydlení uvolní místo, jsou kontaktováni ti žadatelé, jejichž požadavkům konkrétní lůžko vyhovuje. Záleží např. na tom, jestli je místo v bezbariérovém bytě, jestli je pokoj dvou- nebo jednolůžkový, zda je v bytě stálá asistence atp. Sociální pracovnice vyrozumí uchazeče o volném místě písemně. Uchazeči, kteří potvrdí svůj zájem, se potom zúčastní minimálně dvoudenního zkušebního pobytu - náhledu v bytě. 

Účelem náhledu je seznámení žadatele s prostředím bytu, jeho chodem, s obyvateli a personálem. Ze strany chráněného bydlení je to možnost, jak blíže poznat žadatele v kolektivu a sledovat míru jeho samostatnosti při běžných činnostech spojených s péčí o domácnost. V neposlední řadě je to možnost pro stávající obyvatele bytu seznámit se s případným novým spolubydlícím a vyjádřit se k možnosti jeho nástupu do chráněného bydlení.  

Po uskutečnění náhledů všech žadatelů se sejde komise, která rozhoduje o přijetí žadatele do chráněného bydlení podle těchto kritérií: 

  • sociální potřebnost (bytová, rodinná, finanční situace); 
  • soulad osobních cílů či potřeb zájemce s nabízeným typem služby; 
  • předpoklady pro pokojné soužití s ostatními obyvateli bytu či domu; 
  • možnost personálního zajištění potřebné podpory vzhledem k složení uživatelů bytu.