Informace pro žadatele

 

V případě zájmu o místo klienta v Chráněném bydlení sv. Michaela nás může kontaktovat buď samotná osoba s mentálním postižením, její opatrovník, rodinní příslušníci či přátelé.

Nabízíme prohlídku zařízení. Za souhlasu obyvatel je možné navštívit jednotlivé byty v jejich společných prostorách. Rádi seznámíme žadatele s chodem chráněného bydlení, vysvětlíme, jakými činnostmi se zde obyvatelé zabývají, v čem spočívá jejich péče o domácnost, jaká je podpora ze strany osobních asistentů apod.

V případě vážného zájmu o umístění v chráněném bydlení je potřeba vyplnit žádost o poskytnutí sociální služby včetně tabulky míry samostatnosti žadatele a dodat přílohy uvedené v bodě č. 11 výše zmíněné žádosti.

Jakmile se v chráněném bydlení uvolní místo, jsou kontaktováni ti žadatelé, kteří splňují daná kritéria. Přesná kriteria jsou stanovena v závislosti na tom, do kterého konkrétního bytu se hledá nový uchazeč. (Např. byt pro uživatele s lehkým mentálním postižením, který nevyžaduje celodenní pomoc a podporu asistenta, nebo byt pro uživatele s mentálním postižením v kombinaci s autismem, atd.) Pokud jde o volné místo v dvoulůžkovém pokoji, hledá se uživatel stejného pohlaví. Sociální pracovnice vyrozumí písemně všechny uchazeče, kteří dle žádostí splňují tyto kritéria. Ti z uchazečů, kteří budou mít o místo zájem, se musí do daného termínu ozvat zpět a potvrdit svůj zájem. Uchazeči se zúčastní náhledu v bytě.

Účelem náhledu je seznámení žadatele s prostředím bytu, jeho chodem, s obyvateli a personálem. Ze strany chráněného bydlení je to možnost, jak blíže poznat žadatele v kolektivu a sledovat míru jeho samostatnosti při běžných činnostech spojených s péčí o domácnost. V neposlední řadě je to možnost pro stávající obyvatele bytu seznámit se s potenciálním spolubydlícím a vyjádřit se k jeho případnému nástupu do chráněného bydlení.

Po uskutečnění náhledů všech žadatelů, kteří dodali potřebnou dokumentaci (viz bod č. 11 v žádosti o poskytnutí sociální služby) se sejde komise, která rozhoduje o přijetí žadatele do chráněného bydlení.

Při výběru žadatele se dbá především na to, aby způsob a míra postižení nevylučovala soužití s ostatními obyvateli bytu. Důležitá je také povahová stránka uchazeče, která zaručuje dobré vztahy a příjemné prostředí pro vzájemné soužití. Je potřeba také zohlednit možnosti týmu asistentů chráněného bydlení, zda je v jeho silách poskytnout službu, kterou vyžaduje míra postižení žadatele.

Žádost o poskytnutí sociální služby - formulář ke stažení, word 

 

Žádost o poskytnutí sociální služby - formulář ke stažení, verze pdf