Poskytované služby

 

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poradenství

 

V roce 2006 jsme poskytovali naše služby ve třech typech chráněného bydlení:

 • Dvoupodlažní rodinný dům se zahradou v Brně - Pisárkách. K dispozici jsou dva jednolůžkové a tři dvoulůžkové pokoje, společná kuchyň a obývací pokoj. V domě je zajištěna celodenní asistence.
  Kapacita: 8 lůžek a 1 krizové lůžko.
  V roce 2007 službu využilo 8 uživatelů.

 • V centru Brna je nově rekonstruovaný čtyřpodlažní dům se čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami a společnou zahradou. Byty jsou pro 4 – 7 uživatelů, kteří bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Dva byty jsou určeny pro uživatele s lehčím typem postižení, ve dvou bezbariérových bytech bydlí uživatelé s těžším mentálním a kombinovaným postižením a autismem. Všechny byty jsou s celodenní asistencí K dispozici je jedno krizové lůžko, kde je možné přechodné ubytování.
  Kapacita: 20 lůžek a 1 krizové lůžko.
  V roce 2007 službu využilo 21 uživatelů , z toho 1 na krizovém lůžku.

 • Uživatelům, kteří chtějí bydlet samostatně, ale potřebují občasnou pomoc např. s chodem domácnosti nebo při jednání na úřadech, jsou určeny obecní byty v Brně. Obyvatelům těchto bytů je k dispozici asistent, který za nimi dochází podle jejich přání a potřeb.
  Kapacita: 5 lůžek.
  V roce 2007 službu využilo 5 klientů.

 • Poradenství – lidem v obtížné životní situaci, související s problematikou lidí s mentálním postižením, poskytujeme poradenství.

 • Klientům je rovněž nabídnuta možnost návštěv u psychologa, psychiatra a v poradně.

 

Volnočasové aktivity pro uživatele služeb

Chráněné bydlení sv. Michaela dále nabízí možnost rekreačních pobytů v objektu bývalé fary v obci Dolní Věstonice (viz fotogalerie). Původním záměrem bylo tento objekt, který je umístěn uprostřed obce v blízkosti kostela a má v současné době 2 nadzemní podlaží, velkou zahradu a dvůr s hospodářskou budovou, zrekonstruovat tak, aby zde mohlo dojít k rozšíření služby chráněného bydlení o 11 lůžek pro lidi s lehčím až středně těžkým mentálním postižením a dále vybudování konferenčních prostor pro různá setkávání či školící akce.

Tento záměr doposud nebyl z finančních důvodů naplněn, nicméně v případě získání potřebných zdrojů je cílem Chráněného bydlení sv. Michaela jej realizovat.

V současné chvíli tedy slouží tento objekt v období jaro až podzim, jako místo setkávání pracovníků nebo přátel CHB, k teambuildingovým a školícím akcím, ale především uživatelům chráněného bydlení jako rozšíření jejich volnočasových aktivit a k rekreaci.

Principy služby:

 • důraz na dodržování základních lidských práv
 • atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
 • soukromí
 • respektování rozhodnutí
 • právo volby
 • pozitivní motivace
 • důstojnost