Domov sv. Anežky – dům s pečovatelskou službou

 

Kontakt:Telefon, fax/telefon:

E-mail:

Vedoucí:

mobil:

Banka:
číslo účtu:
variabilní symbol:

Domov sv. Anežky - dům s pečovatelskou službou
Žižkova 3
602 00 Brno

545 230 178

4onxRWf_aknC1~l7VX~mYZhaa8kmb

Ing. Ivana Petrášková

605 209 611

KB a.s. - Brno
1583741621/0100
114

Česká katolická charita v roce 1930 dokončila stavbu domu, který měl sloužit jako ubytování opuštěným ženám.

V padesátých letech však musela objekt předat státu, který jej prostřednictvím Magistrátu města Brna spravoval až do roku 2003. Objekt byl fyzicky předán Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Brno dne 24.června 2003 na základě smlouvy s Magistrátem města Brna. Diecézní charita Brno poskytuje v domě ubytování občanům, kteří potřebují k zajištění běžných životních aktivit pomoc druhé osoby.

Bydlení je poskytováno v jednopokojových bytech s vlastním sociálním zařízením, nájemné na základě smlouvy hradí obyvatel sám.

V Domově sv. Anežky je poskytována obyvatelům pečovatelská a domácí péče. Finanční zdroje na správu a údržbu objektu se získávají jen z pronájmu bytů.