Azylové domy a denní centrum

 

Oblastní charita Brno poskytuje služby lidem bez domova, mužům, ženám ale i matkám s dětmi.


Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova

zajišťuje základní servis denních potřeb člověka, jako je poskytnutí jednoduché stravy, osobní hygieny, čistého ošacení, odpočinku a přečtení denního tisku. Dále nabízí svým uživatelům odborné sociální poradenství.


Azylový dům pro lidi bez domova

poskytuje azylové ubytování lidem bez přístřeší a dále se společně s nimi snaží řešit jejich nepříznivou situaci pomocí individuálního plánování. Nabízí jim také sociální poradenství.


Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty

Poskytuje sociální a pobytové služby na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi do 18 let ve své péči (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání až do věku 26 let),  které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají zájem na řešení své situace.


Noclehárna pro lidi bez domova

V rámci projektu jsou poskytovány tyto služby: přenocování, pomoc při zajištění stravy - možnost ohřevu vlastního jídla v mikrovlnné troubě nebo jeho uvaření na vařiči, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (sprcha, holení), zprostředkování navazujících služeb.  Také je možné si zakoupit kávu nebo čaj.


Terénní služba sv. Františka

Posláním služby je vyhledávání, kontaktování a podpora osob ohrožených ztrátou bydlení nebo osob, které již bydlení ztratily.  Účelem je působit na klienta tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho nepříznivé sociální situace a pokud je to možné, aby se tato zlepšila nebo vyřešila. Naší snahou je, aby lidé nezůstali dlouhodobě bez řešení nepříznivé situace, ve které se ocitli.