Logo OPZ barevnéZajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207

 

Azylový dům pro lidi bez domova

 

 

Kontakt:Telefon, fax/telefon:

E-mail:

Vedoucí:

mobil:

Banka:
číslo účtu:
variabilní symbol:

Azylový dům pro lidi bez domova
Bratislavská 775/58
602 00Brno

515 536 435

W_m%C0hf-5prRb~lW5pJ

Mgr. Petr Šimon, DiS.

737 220 887

KB a.s. - Brno
1583741621/0100
104

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost


Logo OPZ barevné