Historie zařízení

Oblastní charita Brno začala službu azylového bydlení provozovat v roce 2004. Tato činnost byla do roku 2006 součástí projektu: „Denní centrum pro lidi bez domova a krátkodobé azylové ubytování“. Od 1.1 2007 se tato služba osamostatnila, vznikl: „Azylový dům pro muže“. Společně s nízkoprahovým Denním centrem pro lidi bez domova (1993) tvoří komplex služeb sociální prevence. Provázanost těchto služeb se ukázala jako velice prospěšná. Uživatelům je tak umožněno komplexně řešit jejich obtížnou situaci.

 


Logo OPZ barevné