Nástup uživatele

 

Proces přijetí do azylového domu probíhá v následujících krocích:

  • Vstupní pohovor se zájemcem o službu (probíhá v AD Bratislavská)
  • Přijímací řízení (rozhodnutí ubytovací komise)
  • Uzavření smlouvy
  • Ubytování

Žádost o přijetí (verze žádosti ve wordu)

Posudek lékaře (verze posudku ve wordu)

 

Zájemce/kyně (dále jen zájemce) o službu může být odmítnut v případě že:

  • nesplňuje podmínky cílové skupiny,
  • azylový dům neposkytuje sociální službu o kterou zájemce žádá,
  • není dostatečná kapacita k poskytnutí služby (zájemce je zařazen do Pořadníku žadatelů o ubytování),
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí takovéto služby. Do azylového domu nejsou přijímány osoby, které nejsou soběstačné v základních životních úkonech a mají takové zdravotní postižení, které vyžaduje umístění v odborném zařízení),
  • v minulosti vážně porušil vnitřní předpisy AD a neuplynula doba po jejíž uplynutí je možné opět službu využívat.

 

Nezbytnou podmínkou k ubytování je předložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti a zaplacení poplatku za ubytování. Tento poplatek se platí předem a pravidelně dle výplatního termínu živitele. 

 


Logo OPZ barevné