Popis realizace služby

 

Při prvním kontaktu přichází zájemce o službu do styku se sociálním pracovníkem, který s ním provede vstupní pohovor. Sociální pracovník zjišťuje důvody, které vedou zájemce využívat služeb azylového domu. Především se žadatele ptá, co od služby očekává a jaké služby po azylovém domu požaduje. Sociální pracovník následně informuje žadatele o službách, které azylový dům poskytuje.

Pokud zájemce o službu podá žádost k přijetí do AD, sociální pracovník postoupí tuto žádost k projednání ubytovací komisi, která rozhodne o přijetí či nepřijetí do azylového domu. V případě odmítnutí, sociální pracovník hledá další možná řešení jeho tíživé sociální situace.

Přijímací řízení končí uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby.

Azylový dům neslouží jako levná ubytovna. Součástí jeho služeb je sociálně právní poradenství, které má za cíl, zvyšovat orientaci a informovanost v právech a povinnostech uživatele. Rovněž poskytuje podporu a posílení psychické soběstačnosti, pomoc při zařizování následného ubytování, hledání zaměstnání atd. Individuálním plánem a motivačním rozhovorem jsou uživatelé vedeni k odpovědnosti za svůj další život tak, aby byli schopni řešit samostatně své problémy a stali se nezávislými na systému sociální pomoci, popř. aby se jejich závislost minimalizovala. 

 


Logo OPZ barevné