Historie zařízení

 

Denní centrum pro lidi bez domova (DC) funguje od roku 1993. DC původně zajišťovalo pouze uspokojení nejzákladnějších životních potřeb nezbytných k přežití. Postupně se však ukázalo, že zařízení tohoto typu potřebuje poskytovat také odbornou sociální pomoc prostřednictvím sociálního poradenství. Začali jsme tedy pracovat na vytváření komplexu služeb sociální intervence. Na poradenství a základní hmotnou pomoc lidem v nouzi navázala nová služba – azylový dům (od r. 2004). Provázanost těchto služeb se ukázala jako velmi prospěšná pro uživatele, kterým je takto umožněno komplexně řešit jejich obtížnou situaci.Od listopadu 2008 je provoz denního centra přestěhován na Bratislavskou 58, kde pokračuje v plném rozsahu služeb.