Informace pro žadatele

 

Otevírací doba:

Pondělí: 8.30 – 11.30, 12.30 – 15.30
Úterý:    8.30 – 11.30, 12.30 – 15.30
Středa:  8.30 – 11.30
Čtvrtek:   8.30 – 11.30, 12.30 – 15.30
Pátek:    8.30 – 11.30, 12.30 – 15.30

Poslední uživatelé jsou do zařízení vpuštěni nejpozději půl hodiny před zavřením.
Každou první středu v měsíci je zavřeno celý den – SANITÁRNÍ DEN.

Jak nás najdete:
Z hlavního nádraží tramvají číslo 2.(směr Stará Osada), vystoupíte na zastávce Tkalcovská a jdete dále asi 50 m ve směru jízdy tramvaje. Kde odbočíte do leva na Bratislavskou ulici. Dále jdete po Bratislavské a po levé straně najdete číslo domu 58 ve kterém sídlí DC.

 

Uživatelé služeb

V širším slova smyslu jsou cílovou skupinou všichni lidé (starší 18 let) v nepříznivé sociální situaci, kteří pro svou krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny. Tito lidé jsou ohroženi sociálním vyloučením a k tomu, aby zůstali součástí společnosti a mohli se podílet na společném životě, potřebují podporu.

Nejčastěji našich služeb využívají:

  • lidé v nepříznivé sociální situaci
  • lidé bez domova
  • lidé společensky nepřizpůsobí
  • lidé propuštěné z výkonu trestu
  • mladí lidé propuštění z dětských domovů ... atd.