Popis realizace služby

 

Proces přijetí a práce s uživatelem probíhá v následujících krocích:

  1. Přivítání a seznámení uživatele se službami a specifikami DC

  2. Zjištění potřeb uživatelů služeb

  3. Poučení o právech a povinnostech v DC

  4. Uspokojení služeb či zprostředkování pomoci u jiné pomáhající organizace

Po přivítání v denním centru je uživatel seznámen s podmínkami pro poskytování služby. Uživatel se seznámí s Provozním řádem DC, který je každému k dispozici. Uživatel následně nahlásí potřeby, které se zaměstnanci pokusí uspokojit prostřednictvím servisu služeb, které denní centrum svým uživatelům nabízí. Druh pomoci může mít různou formu (např. zajištění nejzákladnějších životních potřeb nebo sociální poradenství). Ze závažnosti situace vyplyne, zda bude potřeba dlouhodobější spolupráce, např. formou individuálního plánu, či ne. U dlouhodobější spolupráce sociální pracovník společně s uživatelem pracují na řešení jeho nepříznivé situace.

Každý uživatel má 10 návštěv za rok zdarma, poté se za některé služby platí (poskytnutí stravy). Toto opatření bylo zavedeno ne z důvodu výdělečnosti zařízení, ale z důvodu omezení zneužívání služeb. V době, kdy jsou služby uživateli poskytovány bezplatně, se pokoušíme přimět uživatele, aby si třeba i s naší pomocí zajistil pravidelný příjem nebo minimálně sociální dávky, které pokryjí náklady spojené s poskytováním služby.