Poslání a služba

Denní centrum pro lidi bez domova poskytuje okamžitou pomoc lidem v akutní nepříznivé sociální situaci. Naší snahou je předcházet jejich sociálnímu vyloučení. U osob, které se již dostali na okraj společnosti, pomáháme snižovat nežádoucí následky spojené s životem bez přístřeší.

Lidem v akutní nepříznivé sociální situaci, kteří se na nás obrátí, pomáháme:

 • poskytnutím jednoduchého jídla
 • možností osobní hygieny (osprchování, oholení)
 • ošacením a obutím
 • odpočinkem (denní tisk)
 • sociálním poradenstvím
 • podporou pro posílení psychické soběstačnosti při řešení krizové situace
 • podporou pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci
 • pomocí při vyřizování dokladů a jednáních na úřadech
 • pomocí při vyřizování umístění do resocializačních zařízení
 • pomocí při zajišťování ubytování
 • pomocí při hledání práce (brigád)- prostřednictvím internetu
 • zasíláním oblečení a osobní hygieny do nápravných zařízení