Nástup uživatele

 

  • Provozní doba noclehárny je od 20.00 do 8.00 hodin denně. Mimo tuto dobu je uzavřena.
  • Příjem uživatelů k noclehu probíhá v tyto časy: 20.00, 21.00, 21:30 a ve 22.00 hodin. Po 22:00 hodině, nebudou již žádné osoby k noclehu přijaty. Výjimku tvoří uživatelé, kteří přesáhnou dobu příjmu k noclehu z důvodu výkonu zaměstnání. Tito mohou o výjimku požádat vedoucího nebo jeho zástupce. Povolení je vystaveno písemně. Pozdní příchod z důvodu návštěvy lékaře (pohotovosti) prokazuje uživatel záznamem o ošetření.
  • Doba nočního klidu je stanovena od 23.00 do 07.00. Do 23 hodiny mohou uživatelé pobývat v šatně a mají možnost si uvařit čaj, kávu nebo ohřát si jídlo.
  • Budíček je stanoven na 7.00 hodinu ranní. Pracovník vzbudí uživatele.
  • Do zařízení nesmí být vnášen alkohol, drogy nebo jiné omamné látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty.
  • Na noclehárně nejsou povoleny návštěvy.
  • Kouření je v celém objektu noclehárny zakázáno. Uživatelé mohou kouřit na balkoně, nejpozději do 23.00.
  • Každý uživatel je zapsán do knihy ubytovaných, kde pracovník noclehárny vyznačí číslo přiděleného lůžka, a je mu založen osobní evidenční list, v němž jsou uvedený základní údaje o uživateli.
  • Uživatel noclehárny má možnost uložení osobních věcí ve skříňce.