Popis realizace služby

 

  • Provozní doba noclehárny je od 20.00 do 8.00 hodin denně. Mimo tuto dobu je uzavřena.
  • Příjem uživatelů k noclehu probíhá v tyto časy: 20.00, 21.00, 21:30 a ve 22.00 hodin. Po 22:00 hodině, nebudou již žádné osoby k noclehu přijaty. Výjimku tvoří uživatelé, kteří přesáhnou dobu příjmu k noclehu z důvodu výkonu zaměstnání. Tito mohou o výjimku požádat vedoucího nebo jeho zástupce. Povolení je vystaveno písemně. Pozdní příchod z důvodu návštěvy lékaře (pohotovosti) prokazuje uživatel záznamem o ošetření.
  • Doba nočního klidu je stanovena od 23.00 do 07.00. Do 23 hodiny mohou uživatelé pobývat v šatně a mají možnost si uvařit čaj, kávu nebo ohřát si jídlo.
  • Budíček je stanoven na 7hodinu ranní, v 7.30 hod. se pokoje uzavírají.