Poslání a služba

 

Noclehárna (NOC) je nízkoprahové zařízení, jehož cílem je poskytnout komplex kvalitních služeb sociální intervence pro populaci, která si z důvodu svého sociálního znevýhodnění jinak nemůže zajistit řešení své obtížné situace a případná jiná pomoc je pro ni nedostupná.

Posláním noclehárny je „Sociální pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálnímu vyloučení, k podpoře k sociálnímu začleňování a zachování lidské důstojnosti.“

Cílovou skupinou jsou především osoby bez přístřeší (muži i ženy), dále osoby žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví či život. Služby mohou využít také cizinci a etnické menšiny.

Naší cílovou skupinou nejsou osoby nezletilé a nesoběstačné.

 

Poskytované služby

  • poskytnutí přenocování,
  • pomoc při zajištění stravy - možnost ohřevu vlastního jídla v mikrovlnné troubě nebo jeho uvaření na vařiči.
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: sprcha, holení,
  • zprostředkování navazujících služeb.