Posláním Terénní služby svatého Františka je vyhledávání, kontaktování a podpora osob ohrožených ztrátou bydlení nebo osob, které již bydlení ztratily.  Účelem je působit na klienta tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho nepříznivé sociální situace a pokud je to možné, aby se tato zlepšila nebo vyřešila. Naší snahou je, aby lidé nezůstali dlouhodobě bez řešení nepříznivé situace, ve které se ocitli.

Cílem terénní služby sv. Františka je klient, který:

 • má informace o tom, jak řešit svoji nepříznivou situaci
 • má navázané dobré rodinné a jiné mezilidské vztahy
 • zvládá komunikovat s úřady
 • má vyřízené osobní doklady
 • má zajištěno vhodné bydlení
 • si našel práci

Cílovou skupinu tvoří osoby v nepříznivé sociální situaci, které nemají střechu nad hlavou, jsou bez bytu, či mají bydlení nejisté nebo nevyhovující. Podpora a pomoc směřuje na osoby zdržující se na území města Brna. Terénní služba sv. Františka se poskytuje mužům a ženám starším 18 let, ne však starším 64 let.

Zásady poskytované služby

 • Podporujeme lidskou důstojnost.
 • Službu poskytujeme na základně individuálního přístupu.
 • Nehodnotíme, co si uživatel zaslouží, ale poskytujeme pomoc těm, kteří pomoc potřebují.
 • Respektujeme osobnost klienta.
 • Služba je poskytována bezplatně.

V případě, že: potřebujete pomoc coby osoba bez přístřeší – anebo víte o někom, kdo se v obtížné situaci nachází (viz cílovou skupinu),

volejte 730 578 751
(linka běžně dostupná v pracovní dny od 8 do 16 hodin,
mimo tyto časy či v případě nedostupnosti možno zanechávat SMS)

- anebo pište: frantisek@brno.charita.cz


20180125-Ed.Vašek a JM


Logo OPZ barevné

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007463

https://www.esfcr.cz/