Jak přispět do Tříkrálové sbírky?

  • Do zapečetěné kasičky koledníků - kasička musí být zapečetěná a opatřená razítkem příslušného obecního úřadu či úřadu městské části a současně musí být očíslovaná. Číslo pokladničky se musí shodovat s číslem průkazky vedoucího skupinky. Vedoucí skupinky může být kdokoli, kdo vlastní občanský průkaz, tedy od patnácti let. Na kasičce bývá také samolepka s logem Charity ČR.

  • Dar můžete provést i hotovostí na adrese oblastních charit
  • Poštovní poukázkou (složenkou) na účet č.  66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777,
  • Bezhotovostním převodem na účet č.  66008822/0800 u České spořitelny
  • Lze také přispět dárcovskou sms ve tvaru DMS KOLEDA 30 na č. 87777. Cena SMS je 30,- Kč, naše organizace obdrží 28,50 Kč. Sbírku můžete podpořit také natrvalo. Při zaslání DMS  TRV  KOLEDA  30 na číslo 87 777 vám každý měsíc bude automaticky odečtena částka 30 Kč.Službu umožnuje Forum dárců.
  • bezhotovostně platební kartou na účet č.  66008822/0800 u České spořitelny

Potvrzení o daru:

Veškeré dary věnované při koledování (tj. do kasičky) jsou anonymní a nelze je žádným způsobem dárci potvrzovat. Totéž platí pro zaslanou DMS. 

Na ostatní formy darů může dárce získat potvrzení (bezhotovostní převod, složenka atd). K žádosti o potvrzení využijte prosím tento formulář.

Záměry Tříkrálové sbírky 2019

Děkujeme Vám!