Děti z Azylového domu koledovaly v Nákupním centru Královo Pole

Děti z Azylového domu koledovaly v Nákupním centru Královo Pole

Tříkrálová sbírka neprobíhala pouze na ulicích, ale také v nejrůznějších institucích a nákupních střediscích. Jedním takovým příkladem je koledování dětí z Azylového domu - Domova sv. Markéty v Nákupním centru Královo Pole v Brně. Koledníci odcházeli se spoustou zážitků a s výtěžkem 13 255 Kč. Byl to již několikátý ročník této akce na tomto místě. Charita Brno a Azylový dům děkuje Nákupnímu centru Královo Pole za možnost využívat jeho zázemí. Děkujeme rovněž dárcům.

Výtěžek bude využit na rozvoj Domácího hospice sv. Lucie v Brně nebo na rekonstrukci Chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a autismem. 

Přehled všech záměrů

Aktuální přehled výtěžků Tříkrálové sbírky v Brně

Azylový dům má možnost využívat zázemí Nákupního centra i při dalších akcích, jako je Národní potravinová sbírka

Děkujeme za podporu! Děkujeme všem dárcům!