V Ochozi u Brna již Tříkrálová sbírka proběhla. Děkujeme štědrým dárcům!

V Ochozi u Brna již Tříkrálová sbírka proběhla. Děkujeme štědrým dárcům!

Tříkrálová sbírka 2016 v Ochozi u Brna již skončila krásným výsledkem 31 802 Kč a 10 Euro. Loňský výtěžek 27 005 Kč byl překročen o téměř 5 000 Kč. Děkujeme všem, kteří se na výsledku podíleli, především dárcům a koledníkům.

"Děti, které koledovaly, byly nadšené ze sněhové nadílky a i díky tomu je letošní Tříkrálová sbírka velice bavila"  řekla Eva Beránková, která Tříkrálovou sbírku v Ochozi u Brna organizuje.

Vykoledované dary od zdejších dárců podpoří služby Diecézní charity Brno. Na rok 2016 vypsala Diecézní charita Brno - Služby Brno tyto záměry na využití výtěžku sbírky:

Z loňského výtěžku 1 897 044 Kč v brněnském regionu byl podpořen například na nákup nábytku do Azylového domu pro lidi bez domova, na provozní a mzdové náklady Denního centra a Noclehárny pro lidi bez domova, na polohovací lůžka a antidekubitní matrace pro Denní a přechodný pobyt pro nemocné seniory, pro charitní poradny Celsuz pro osoby v krizi. Velká část darů pak podpořila přestavbu Denního stacionáře Effeta pro lidi s mentálním postižením a autismem.

Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky ochozským koledníkům a dárcům!