Využití Tříkrálové sbírky

Výtěžek z ročníku 2017 byl využit například na:

 • vybavení a provoz Týmu mimořádných událostí, který pomáhá v případě neštěstí an živelných pohrom,
 • na mzdu pečovatelky, která působí v brněnském týmu Domácí hospicové péče, která pomáhá lidem s nevyléčitelným onemocněním,
 • provozní náklady Azylového domu pro lidi bez domova na Bratislavské ulici,
 • provozní náklady Azylového domu - Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni na Staňkové ulici,
 • provozní náklady Chráněného bydlení sv. Michaela pro lidi s mentálním postižením na Gorkého ulici,
 • provozní náklady Osobní asistence sv. Rafaela pro lidi se zdravotním postižením, kterým pomáhá asistent žít běžným způsobem života,
 • podpora centra Hippokrates v Moldavsku, které poskytuje domácí péči chudým a opuštěným moldavským seniorům.

Výtěžek z ročnníku 2016 byl využit například na:

 • nákup vybavení pro aktivizační činnosti seniorů v Chráněném bydlení sv. Anežky,
 • nákup nového nábytku do Noclehárny pro lidi bez domova,
 • opravu výtahu a malířské práce v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni,
 • provoz Dětského domu Zábrdovice,
 • nákup elektrického polohovacího lůžka pro Domov pokojného stáří Kamenná,
 • odsávačky tělních tekutin pro klienty Charitní ošetřovatelské služby,
 • mzdy pracovníků a provozní energie Azylového domu a Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova, 

Obecně platí, že většina výtěžku Tříkrálové sbírky (65%) zůstává v regionu, kde sbírka proběhla a kde působí místní charitní služby. Dále 15% podpoří charitní projekty (dobrovolnictví, vzdělávání) v širším regionu, např. na území jižní Moravy, 10% je využito na humanitární pomoc v zahraničí, 5% na celostátní charitní projekty v ČR a 5% je zákonem stanovená režie sbírky.

Děkujeme Vám!