V roce 2018 plánuje Charita v Brně podpořit

  • rekonstrukce Chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a autismem v Brně na ulici Žabovřeská,
  • rozvoj domácí hospicové péče v Brně pro lidi s nevyléčitelným onemocněním v jejich domácím prostředí,
  • projekt záchranné sítě v Brně pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života,
  • rekonstrukci budovy pro služby Celsuz pro lidi dlouhodobě nezaměstnané nebo pro lidi s duševním onemocněním v Brně,.

Děkujeme Vám!