V roce 2019 plánuje Charita v Brně podpořit

  • Vybavení bytů pro klienty Chráněného bydlení sv. Anežky.
  • Zajištění náhradního ubytování pro klienty Chráněného bydlení sv. Michaela po dobu rekonstrukce budovy na Žabovřeské.
  • Rekonstrukce zahrady pro klienty denního stacionáře Effeta.
  • Rekonstrukce budovy na Bratislavské ulici, která bude sloužit pro služby Celsuz - centra pro lidi sociálně znevýhodněné.
  • Podpora terénního týmu pro lidi s duševním onemocněním služby Celsuz.
  • Rozvoj projektu Charitní záchranné sítě v Brně pomáhající lidem v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.
  • Rozvoj multidisciplinárního týmu Domácího hospice sv. Lucie.

Děkujeme Vám!