Chráněné bydlení sv. Anežky

Žižkova 3, Brno, 602 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Ivana Petrášková - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Ladislav Bušek - sociální pracovník Mgr. Ivana Petrášková - vedoucí zařízení

Seznam služeb: