Domácí hospic sv. Lucie

Žižkova 3, Brno, 602 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Irena Prokšová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 545 230 467
 

Domácí hospic představuje paliativní péči o nemocné v pokročilých a konečných stádiích nemoci, u kterých již bylo rozhodnuto o výhradně „paliativním“ přístupu k léčbě, tedy o pacienty v posledních týdnech, dnech a hodinách života.

Diecézní charita Brno - Služby Brno

Seznam lidí:

Mgr. Irena Prokšová - vedoucí zařízení Mgr. Jitka Sedláková - Koordinátorka Domácího hospice sv. Lucie

Seznam služeb: