Domov sv. Anežky

Žižkova 3, Brno, 602 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Ivana Petrášková - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Mgr. Ivana Petrášková - vedoucí zařízení Ing. Luděk Hřebačka - provozář