EFFETA – denní stacionář

Strnadova 14, Brno, 628 00 Vedoucí zařízení: Bc. Karel Weishäupel - vedoucí denního stacionáře Effeta
  • Tel.: 544 423 040, 544 423 044, 603 438 101
 

EFFETA – denní stacionář

Diecézní charita Brno - Služby Brno

Seznam lidí:

Bc. Karel Weishäupel - vedoucí denního stacionáře Effeta Mgr. Helena Reichmanová - sociální pracovnice

Seznam služeb: