EFFETA – denní stacionář

Strnadova 14, Brno, 628 00 Vedoucí zařízení: Bc. Karel Weishäupel - vedoucí denního stacionáře Effeta

Seznam lidí:

Bc. Karel Weishäupel - vedoucí denního stacionáře Effeta Mgr. Helena Reichmanová - sociální pracovnice Ing. Hana Dufková - zástupkyně vedoucího denního stacionáře Effeta

Seznam služeb: