Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 545 230 178
 
Žižkova 3, Brno, 602 00 Vedoucí služby: Mgr. Ivana Petrášková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

pedikúra, dohled nad dospělým občanem, doprovod mimi domov

Charitní pečovatelská služba


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ivana Petrášková - vedoucí zařízení