Domov pokojného stáří Kamenná


  • Tel.: 543 212 845
 
Kamenná 29, Brno, 639 00 Vedoucí služby: Mgr. Andrea Slavíčková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

Donáška nákupu, doprovod uživatele, doprava uživatele.

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Andrea Slavíčková, DiS. - vedoucí zařízení Ivana Dejmková - vrchní sestra Mgr. Eliška Lejsková - sociální pracovnice Jana Ondráčková - účetní