Noclehárna pro lidi bez domova


  • Tel.: 545 213 442
 
Bratislavská 58, Brno, 602 00 Vedoucí služby: Mgr. Petr Šimon, DiS. - sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby: NE

Noclehárna pro lidi bez domova


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Petr Šimon, DiS. - sociální pracovník