Kontakty

Chráněné bydlení sv. Gabriela

Tel.: 731 604 594
Gorkého 34, Brno, 602 00
Vedoucí služby: Bc. Petr Čevelík - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Marie Tušarová - sociální pracovnice
Iveta Pucová - koordinátorka služby
Lenka Bukovská, DiS. - účetní
Bc. Petr Čevelík - vedoucí