Pomáháme v Brně a blízkém okolí

hospic 6
CHPS BRNO 1
DSC_7085

Poskytujeme sociální a zdravotní služby v Brně a jeho okolí.

Pomoc u nás najdou senioři, lidé s postižením, nevyléčitelně nemocní, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni, cizinci a mnoho dalších.

Klikni a najdi pomoc v Brně a okolí

Sit Charitnich sluzeb_komplet

 

 

Jsme součástí Diecézní charity Brno, která pomáhá na území celé brněnské diecéze.

Klikni pro informace
o Diecézní charitě Brno

Naše poslání 

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporující samostatnost těch, kteří si pomoci neumí.

Naším posláním je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.

Od roku 1992 vyvíjíme svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

Naše vize

Diecézní charita Brno (DCHB) je v místech svého působení funkčním systémem služeb pro potřebné záchrannou sítí pro lidi v nouzi.

DCHB si je vědoma hodnoty každého pracovníka, a proto podporuje jeho rozvoj.

Svoji činnost DCHB vykonává v souladu se čtyřmi základními hodnotami – pravdou, svobodou, spravedlností, láskou.

Všechny činnosti jsou vykonávány s ohledem na to, že Charita je součást církve. Pro každého zaměstnance i klienta je k dispozici oslovující a funkční nabídka duchovní služby. Vedoucí pracovníci jsou nositeli křesťanských hodnot, zajištují propojení s církví a respektují její učení.

Naše hodnoty

Snažíme se, abychom vše, co děláme, dělali v souladu s našimi hodnotami: pravdou, svobodou, spravedlností a láskou.

LÁSKA

  • Občas se stane, že vám klient láskou „zaplatí“, tyto okamžiky pak fungují jak zásuvka na 220V – nakopne a dobíjí.
  • Typickým projevem je náš citlivý přístup ke klientům.

PRAVDA

  • Pravda je základ při práci s klientem, říkat pravdu mnohdy znamená překročit komfortní hranici upřímnosti a zároveň nepřekročit hranici citlivého přístupu.
  • Vztah s klientem je velmi křehký a pravda je pro tento vztah nezbytná, protože lež nemá krátké nohy, ta vás vždycky rychle doběhne.

SVOBODA

  • Bereme to jako samozřejmost, přesto se denně v práci potýkáme s limity společnosti, které svobodu jiných výrazně ovlivňují. Pojďme tyto limity posouvat a vracet tak svobodu do života i těm, kterým se štěstí vzdálilo.
  • Cílem naší práce není vše za klienta vyřešit, cílem je ponechat mu svobodu rozhodování a pokud o to stojí, ukázat mu jeden z možných směrů řešení.

SPRAVEDLNOST

  • Je to téma pro hodně našich klientů, cítí se nespravedlivě odmítáni a zavrhováni. Pomáháme jim pocit spravedlnosti opět nalézt.
  • Když se nemůžeme rozhodnout, přemýšlíme, co je „víc“ spravedlivé.

Pomáhejte také

dobrovolnici 1

Jako dobrovolník

Nabízíme dobrovolnické programy dlouhodobé i možnosti jednorázové pomoci při akcích a sbírkách. Zapojte se, získejte zkušenosti a dobrý pocit. 

Klikni a objev Dobrovolnické centrum

hospic 8

Jako zaměstnanec

Hledáme sociální pracovníky, zdravotní sestřičky, pečovatelky, účetní, vedoucí služeb... Charita nabízí spoustu možností profesního uplatnění v práci, která má smysl.

Klikni pro aktuální nabídku volných míst v Brně

2019_Kolac 12

Jako dárce

Pomozte lidem ve svém okolí. Charita dokáže nasměrovat váš dar tam, kde je právě potřeba. Finanční či materiální dary nebo příspěvky do sbírek pomáhají lidem v Brně a okolí. 

Klikni a daruj