Podpořte nás

784 x 295 Jsme na blizku
Dále pečujeme o seniory v Domově pokojného stáří Kamenná nebo za nimi jezdí naše sestřičky a pečovatelky. Pečujeme o nevyléčitelně nemocné i jejich rodiny. Poskytujeme služby lidem bez domova včetně potravinových balíčků. A v souladu s nařízeními vlády poskytujeme i další služby. Snažíme se aktivně přispět k omezení šíření koronaviru a ochraně nejen našich klientů, ale celé společnosti. 

Pomozte nám pomáhat i nadále a přispějte k zajištění ochranných pomůcek a fungování našich brněnských služeb. 

Online platba prostřednictvím zabezpečené platební brány

Bankovním převodem

Číslo účtu: 1583741621/0100 vedeného u Komerční banky, VS:101

Pro potvrzení o daru uvádějte do zprávy pro příjemce své kontaktní údaje. 

Všem, kdo jsou v těchto chvílích s námi, patří veliké díky! A to největší patří našim zaměstnancům ve službách, protože zůstávají s vámi.

Informace pro dárce