Co děláme

Diecézní charita Brno poskytuje ve městě Brně sociální, zdravotní i další služby prostřednictvím své organizační jednotky Služby Brno. Tato jednotka zahrnuje již 23 sociálních a zdravotních služeb, které pomáhají různým skupinám lidí v nouzi. 

Zaměstnanci, kteří ve Službách Brno působí, se věnují také dalším formám pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.