Charitní záchranná síť

Charitní záchranná síť pomáhá lidem v akutní nouzi, pro které není žádná jiná dostupná pomoc - nemůže nebo neumí jim pomoci žádná existující sociální služba a propadávají tak systémem stávající sociální pomoci. 

Charitní záchranná síť je projekt Diecézní charity Brno, který pomáhá lidem v nejvyšší nouzi (na ulici, v bezvýchodných krizích, ve stavech a životních situacích, kdy jsou odmítnuti jinými existujícími sociálními službami). 

Název projektu je odvozen od hlavní funkce této charitní činnosti - tou je zachytávání a řešení případů a pomoc klientům, kteří by jinak systémem sociální pomoci propadli, jejich situace by se stále zhoršovala a vedla by až k existenčnímu ohrožení klienta. 

Charitní záchranná síť vznikla proto, aby pomáhala všem, kteří pomoc potřebují, nebo jim tuto pomoc dále zprostředkovala. Charitní záchranná síť se obrací k hodnotě křesťanské lásky a k lidskosti, pomáhá tak bezpodmínečně a do té míry, do které ji její klienti potřebují.

V Charitní záchranné síti je každý člověk důležitý. 

Formy pomoci: 

  • okamžitá pomoc – pomoc poskytovaná lidem v akutní nouzi (rozhovor, zprostředkování kontaktu na jiné instituce...)
  • materiální pomoc – poskytnutí potravin, oblečení, zajištění nouzového přístřeší (např. lůžka na ubytovně)
  • duchovní pomoc – je poskytována ve spolupráci s pastoračními asistenty a duchovními. 

Práce v terénu a spolupráce

Součástí činnosti CHZS je aktivní vyhledávání lidí v nouzi. Po individuálním posouzení situace každého potenciálního klienta pracovníci CHZS individuálně nabízejí možným klientům účinnou pomoc směřující ke zlepšení jejich životní situace. Při aktivním vyhledávání lidí v nouzi a při řešení jejich situace je nastaven systém spolupráce CHZS s dalšími službami Diecézní charity Brno. 

CHZS také aktivně spolupracuje s institucemi, které se na řešení mohou podílet – farnostmi, obcemi, školami, lékaři, úřady práce, sociálními odbory, dalšími poskytovateli pomoci či sociálních služeb.

Nedokázala vám pomoci žádná jiná služba? Nepřijaly vás úřady? Hledáte pomoc? Znáte někoho v nejvyšší nouzi?

Kontaktujte nás

Poznejte Charitní záchrannou síť blíže.

Naše cíle a poslání

Kontakt Charitní záchranná síť
Bratislavská 58a, 602 00 Brno
Telefon 777755438
E-mail YaMCQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Číslo účtu 1583741621/0100, KB a.s.
Vedoucí Mgr. Petr Šimon, DiS.