Domov sv. Markéty – azylové domy Brno

        jmk

„Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650, financovaný z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Domov sv. Markéty - azylové domy Brno pomáhá těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, jsou ohrožovány na zdraví a životě a nebo je ohrožena výchova a vývoj jejich dětí.

Zařízení má 28 bytových jednotek a celkovou kapacitu 100 lůžek.

Chcete vědět, jak se nám daří a co je u nás nového? Přečtěte si články z našeho domova

Domov sv. Markéty je zapojen do projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně.

Potřebujete vy a vaše děti bezpečné přechodné bydlení a pomoc při řešení vaší situace?

kontaktujte nás

Poznejte naši službu.

Informace o službě

Zde najdete všechny důležité informace pro podání žádosti o naši službu.  

pro žadatele

Naše práce by nebyla možná bez podpory dárců. 

Naši dárci a sponzoři

 Kontakt Domov sv. Markéty - azylové domy Brno
Staňkova 47, 612 00 Brno
 Telefon 549 122 965 - NONSTOP recepce
 E-mail ZlzjGK6j9hkmYZhaa8kmb
 Číslo účtu KB a.s. - Brno, 1583741621/0100, variabilní symbol: 105
 Vedoucí Mgr. Monika Žewucká

 

Od ledna 2022 do června 2022 je na provoz DSM poskytována finanční podpora z Individuálního projektu EU podle smlouvy o zajištění poskytování služeb č.: JMK074633/22/OSV. Předmětem projektu je zajištění poskytování základních činností azylového domu vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. Tyto činnosti budou poskytované tak, aby byla zaručena jejich odpovídající úroveň a dostupnost pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a aby docházelo k naplňování cílů této služby, tj. napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. 

Evropský sociální fond                Operační program Zaměstnanost

Klikni pro aktuální opatření k návštěvám Azylového domu