6. února 2019 Aktuality

Lidé otevřeli koledníkům dveře i srdce. Devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky vynesl v brněnské diecé

Tradice, která spojuje, výzva k solidaritě s potřebnými i příležitost k zamyšlení a setkání. Kromě toho také podpora charitních služeb. Sečtením výtěžku z více než pěti tisíc kasiček skončil devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze. Lidé v Jihomoravském kraji a v části kraje Vysočina na podporu charitního díla přispěli přes 28 milionů korun. Požehnání do desetitisíců domovů i v letošním roce přineslo více než patnáct tisíc koledníků.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi překonal loňský ročník o více než dva miliony korun. V Brně solidaritu s potřebnými projevili lidé štědře, do sbírky přispěli 2 630 339 korun, tedy o 243 941 korun více než v roce 2018. Četné pochvaly za hudební doprovod i rekordní výsledek získali koledníci v brněnské Lesné, do šestnácti kasiček tamních skupinek lidé vhodili 146 035 korun. Kasičku s rekordním výtěžkem pak odevzdali zástupci farnosti sv. Augustina v Brně-středu. Jediná individuální kasička tam vynesla přes 41 tisíc korun. Všechny kasičky pak měly jedno společné, nejčastěji do nich lidé vhazovali dvacetikorunové mince, kterých úředníci a zástupci Diecézní charity Brno napočítali 7857 kusů. Na celém území České republiky Tříkrálová sbírka na podporu Charity vynesla přes sto dvacet milionů korun.

Přispěním do sbírky a podporou charitního díla dárci pomohli lidem v nouzi, seniorům, rodinám, lidem bez domova, s mentálním či fyzickým postižením a mnoha dalším ohroženým skupinám. Peníze získané z veřejné sbírky poputují například na stavbu nového nízkoprahového střediska pro brněnské Centrum CELSUZ. Pomoc v něm najdou lidé v nouzi, dlouhodobě nezaměstnaní nebo i lidé s psychickými problémy. Diecézní charita Brno z výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří také Charitní záchrannou síť, službu založenou na křesťanských hodnotách a lásce k bližnímu, která pomáhá lidem, pro které ve stávajícím sociálním systému neexistuje žádná jiná pomoc. Náhradní bydlení po dobu rekonstrukce domu v Pisárkách pomohli svými příspěvky dárci zajistit klientům Domova sv. Michaela. V Brně charita podpoří i nevyléčitelně nemocné a umírající. „Také v letošním roce částí výtěžku podpoříme domácí hospic. Reagujeme tak na rostoucí zájem nejen pacientů, ale i jejich rodin. Uvědomujeme si, co pro ně mobilní hospicová péče poskytovaná profesionálním multidisciplinárním týmem znamená, jsme jim nablízku i v těžkých chvílích a to je důležité poslání charity,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Přehled dalších záměrů sbírky najdete také na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2019/

Z celkového výtěžku pomůže 65 % částky přímo v regionu, kde lidé přispěli, 15 % poputuje na podporu projektů v příslušné diecézi, 10 % využije charita při pomoci potřebným v zahraničí, 5 % podpoří celostátní projekty a 5 % je určených na pořádání sbírky.

Podrobné výsledky za jednotlivé oblastní Charity, farnosti i obce najdete na webových stránkách
https://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb/vysledky-2019/

Děkujeme dobrovolníkům, koledníkům a partnerům, kteří se na přípravě a průběhu sbírky podíleli.

 

Partneři:

logo t mobile  čsob logo nadace čs mc_vrt_opt_pos_63_3x

Mediální partneři:

logo-ct logo-rozhlas

Přestože letošní koledování je u konce, přípravy pro následující ročník již začínají. Tříkrálová sbírka totiž příští rok oslaví kulaté dvacáté výročí.