Vánoční Brno pro Charitu
18. prosince 2020 Aktuality

Vánoční Brno pro Charitu

Zazvonit si na zvoneček splněných přání, přispět do červené pokladnice na potřebné nebo zakoupit drobné dárky v charitním stánku. To vše mohou Brňané při návštěvě Moravského náměstí od 20. do 23. prosince. Příležitost podpořit Diecézní charitu Brno mají lidé nově i na webu Donio.cz, kde TIC BRNO vytvořil sbírku.

Od 20. do 22. prosince budou moci příchozí na trzích navštívit adventní stánek Charity. „Koupí tašek, šátků, sošek, svícínků a dalších drobností pomohou brněnským charitním zařízení. Výrobky pocházejí přímo od klientů Denního stacionáře Effeta, který se věnuje lidem s mentálním postižením a autismem. Dále z Chráněného bydlení sv. Anežky, které pečuje o lidi s chronickým omezením, zdravotním, duševním, nebo mentálním postižením či z azylového Domova sv. Markéty pro maminky s dětmi v nouzi,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Až do 23. 12. bude stát červená pokladnice Diecézní charity Brno na adventních trzích na Moravském náměstí. Lidé do ní mohou přispět a zazvonit si na zvoneček splněných přání. „Jejich dary podpoří služby brněnské Charity, které pomáhají lidem v nouzi. Charita se v Brně stará například o maminky s dětmi v tísni, seniory, lidi s duševním onemocněním, lidi s handicapem, lidi na konci života a jejich blízké a také o ty, kteří se ocitli v dluhové pasti a v dalších krizích,“ doplnil ředitel Haičman.

Díky TIC BRNO – Pomáhejme o Vánocích je možné přispět Charitě i online. TIC BRNO každoročně propojuje akci Brněnské Vánoce a potřebné. V letošním roce se proto zaměřil na Diecézní charitu Brno. Na webu https://www.donio.cz/DiecezniCharitaBrno mohou lidé věnovat libovolnou částkou přímo z domova.