Zájem o dluhové poradenství roste
10. května 2022 Aktuality

Zájem o dluhové poradenství roste

Zaměstnanci Dluhové poradny centra Celsuz v Brně v uplynulých měsících zaznamenali rostoucí zájem o jejich služby. Dluhoví poradci a poradkyně ve spolupráci s právním poradcem pomáhají lidem s řešením jejich problémů. Jaké služby nabízejí? Zmapování dluhové situace, nastavení splátkových kalendářů, sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, právní pomoc v oblasti dluhové problematiky a odborné sociální poradenství. 

Co stojí za vzrůstajícím zájmem o tyto služby? 

„Jedním z důvodů je nedostatečná nabídka bezplatného dluhového poradenství pro širokou veřejnost. Jako jedni z mála poskytujeme bezplatné akreditované služby v oblasti oddlužení,“ vysvětluje koordinátor Dluhové poradny Jan Dvořáček. Také doplnil, že svoji roli sehrála i legislativní změna z roku 2019, která možnost oddlužení otevřela širšímu spektru dlužníků. 

K rostoucímu počtu zájemců na konci loňského roku přispělo i Milostivé léto. To umožnilo dlužníkům s exekucí nařízenou soudem zaplatit pouze samotný dluh, tzv. jistinu - bez úroků a penále. Milostivé léto probíhalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Pro lidi, kteří dlužili peníze veřejnoprávním institucím, se tak otevřela šance trvalé vyřešení závazků. 

Svoji roli sehrála i současná situace ve společnosti, která měla dopad na život řady lidí. „K postupnému zhoršování přispěl určitě covid, který zapříčinil ztrátu zaměstnaní či dlouhodobou pracovní neschopnost a tím snížení příjmů, dále krach poskytovatelů energií a s tím spojený růst nákladů na bydlení, inflace a další,“ dodává Jan Dvořáček. 

Díky spokojeným stávajícím klientům, dobrým referencím a doporučením od řady institucí  (probační mediační služba, občanská poradna Anenská, probíhající osvěta na střední škole Olomoucká v Brně) se dobré jméno Dluhové poradny centra Celsuz šíří mezi více lidí. 

Dluhové poradenství je poskytováno zdarma.