Jak Tříkrálová sbírka pomáhá

Záměry využití výtěžku Tříkrálové sbírky v roce 2021

 • Služby Brno

  • Chráněné bydlení sv. Gabriela - Vybavení nové služby pro lidi s mentálním postižením na ulici Kosmákova

   400 000 Kč
  • Chráněné bydlení sv. Michaela - zajištění kvalitní péče o lidi s mentálním postižením.

   300 000 Kč
  • Chráněné bydlení sv. Anežky - postupná rekonstrukce a obnova vybavení bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením

   564 000 Kč
  • Effeta, denní stacionář pro lidi s mentálním postižením - zajištění kvalitní péče o osoby s mentálním postižením v rámci denního stacionáře

   200 000 Kč
  • Domácí hospic sv. Lucie - Zajištění multidisciplinárního týmu pracovníků pro péči o paliativní pacienty v domácím prostředí

   300 000 Kč
  • Fond individuální sociální pomoci - Částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc v rámci činnosti Charitní Záchranné sítě na území města Brna.

   36 000 Kč

Záměry využití předchozích ročníků Tříkrálové sbírky