Jak Tříkrálová sbírka pomáhá

Váš dar do Tříkrálové sbírky pomůže přímo
v Brně a jeho blízkém okolí.

Podívejte se, jaké projekty podpoří v roce 2022.

 • Služby Brno

  • Chráněné bydlení svatého Michaela prošlo v uplynulých letech rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Díky stavebním úpravám se podařilo, že klienti Chráněného bydlení mají vlastní samostatné pokoje a tolik potřebné soukromí. Peníze ze sbírky pomohou uhradit náklady spojené s rekonstrukcí chráněného bydlení.

   500 000 Kč
  • Chráněné bydlení svatého Michaela je místem, kde žijí lidé s mentálním postižením a autismem. Aby se nová budova stala pro své obyvatele skutečným domovem, je třeba nakoupit vhodné vybavení a dofinancovat náklady spojené s rekonstrukcí.

   500 000 Kč
  • V Domově pokojného stáří Kamenná pečuje Charita o seniory, kteří potřebují zdravotní a sociální pomoc. Charita plánuje starou budovu rekonstruovat, aby mohla zkvalitnit péči o seniory v Domově pokojného stáří s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří. Peníze z Tříkrálové sbírky pomohou s přípravou celého projektu.

   200 000 Kč
  • Centrum služeb pro lidi bez domova pomáhá lidem v krizi. Dlouhodobě působí v nevyhovujících prostorách na ulici Bratislavská. Tříkrálová sbírka pomůže Charitě zahájit přípravu investice na celkovou rekonstrukci. Ta povede k rozvoji a zkvalitnění všech poskytovaných služeb.

   200 000 Kč
  • Chráněné bydlení sv. Gabriela pomáhá lidem s těžkým mentálním postižením a autismem žít důstojně a podporuje jejich samostatnost. Dary ze sbírky využije Charita k opravě staré a nevyhovující kotelny v budově na ulici Gorkého.

   200 000 Kč
  • Chráněné bydlení svaté Anežky poskytuje domov lidem s chronickým omezením, zdravotním, duševním, nebo mentálním postižením. V Chráněném bydlení je plánovaná postupná rekonstrukce a obnova vybavení bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, tak aby klientům umožnilo lepší životní podmínky.

   360 000 Kč
  • Lidem, pro které neexistuje žádná jiná dostupná pomoc se věnuje Charitní záchranná síť. Opuštěným seniorům, maminkám samoživitelkám, lidem v krizi a dalším potřebným nabízí sociální pomoc prostřednictvím Fondu individuální sociální pomoci, který čerpá z darů v Tříkrálové sbírce.

   40 000 Kč

A jak Tříkrálová sbírka pomáhala v předchozích letech? 

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

Děkujeme za koledu ♥