Jak Tříkrálová sbírka pomáhá

Váš dar do Tříkrálové sbírky pomůže přímo
v Brně a jeho blízkém okolí.

Podívejte se, jaké projekty podpoří v roce 2023.

 • Služby Brno

  • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ

   Charitní záchranná síť pomáhá těm nejpotřebnějším, kteří nemohou najít pomoc jinde. Protože se nejedná o klasickou sociální službu, je její chod závislý na pomoci z Tříkrálové sbírky. Zároveň část prostředků tvoří tzv. fond individuální pomoci, který pomáhá v krizových situacích klientům Charitní záchranné sítě.

   500 000 Kč
  • SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA

   Tříkrálová sbírka pomůže zpřístupnit služby pro lidi bez domova klientům, kteří mají nějaké zdravotní omezení. Finance pomohou s výměnou dlažby, aby se na ní mohli pohybovat i lidé na invalidním vozíku či s berlemi, což v současnosti není možné.

   300 000 Kč
  • DOMOV SVATÉ MARKÉTY

   V Domově sv. Markéty pro maminky s dětmi v tísni pomůže Tříkrálová sbírka k vybudování bezpečnějšího prostředí na zahradě. Klientky s dětmi tráví rády čas venku, proto je důležité opravit ho tak, aby nepředstavovalo riziko úrazu zejména pro děti.

   120 000 Kč
  • DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ KAMENNÁ

   Domov pokojného stáří Kamenná pečuje o seniory, kteří se z důvodů demence či jiných onemocnění neobejdou bez cizí pomoci. Tříkrálová sbírka pomůže pořídit speciální koupací lůžko, které je v péči o klienty nezbytné.

   110 000 Kč
  • DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

   Zdravotní sestřičky Domácí zdravotní péče jezdí za nemocnými a seniory po celém Brně i jeho okolí. Aby se včas dostaly ke všem, kdo jejich služby potřebují, je pro ně nezbytný spolehlivý automobil. Výtěžek Tříkrálové sbírky zaplatí jeho velkou část.

   200 000 Kč

A jak Tříkrálová sbírka pomáhala v předchozích letech? 

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

Děkujeme za koledu ♥