Effeta denní stacionář

Kde nás najdete

Adresa

Strnadova 14, Brno 62800

Provozní doba

pondělí - pátek, 6:30 - 16:30 

Oblast působnosti

Cílovou skupinu uživatelů tvoří lidé s mentálním postižením, s autismem a s kombinovaným postižením se střední až vysokou mírou podpory, starší 18 let.
Netvoří ji lidé s pouze sluchovým, zrakovým a tělesným postižením a s psychiatrickým onemocněním, lidé vyžadující čtyřiadvaceti hodinovou ošetřovatelskou či lékařskou péči a lidé ohrožující sebe nebo své okolí. Cílem služeb Effety je vytvoření stabilního a podnětného prostředí schopného poskytovat řízenou podporu s co největší mírou individualizace a přizpůsobování se potřebám uživatelů.

Na koho se můžete obrátit

Ing. Bc. Ivana Hrubanová DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 737 525 591 E-mail: 4onxRW.jb9nx5f56LToB4~2938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Effeta denní stacionář

Typ služby
Denní stacionáře

Poskytovatel
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Kraj
Jihomoravský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Renata Musilová

Registrační číslo služby
3942745

Aktuální kapacita - ambulantní služba
50

Poslání a cíle

Posláním Denního stacionáře Effeta je poskytování kvalitních sociálních služeb denního stacionáře lidem s mentálním postižením a autismem s důrazem na respektování jejich práv. Dle svých individuálních potřeb si uživatelé služeb Effety zdokonalují své dovednosti a znalosti. Služby Effety jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času, a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.

Zásady

  • Při poskytování služeb zachováváme diskrétnost.
  • Hledáme a vytváříme příležitosti k seberealizaci uživatelů.
  • Respektujeme právo uživatelů na volbu.
  • Zachováváme důstojnost uživatelů.
  • Respektujeme individuální potřeby uživatelů.
  • Posilujeme sebevědomí uživatelů.
  • Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení.
  • Zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb. 

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti

Fakultativní služby

využití vozidla Effety k cestám mimo Brno, svozová služba 

Další informace

V denním stacionáři Effeta poskytujeme prostor lidem s mentálním postižením a autismem k tomu, aby podle svých individuálních potřeb rozvíjeli své dovednosti a znalosti. Podporujeme jejich samostatnost, aktivní trávení času a zapojení do kolektivu tak, aby se začleňovali do běžné společnosti. Klientům nabízíme různé činnosti a různou míru podpory.