Domov pokojného stáří Kamenná

Kde nás najdete

Adresa

Kamenná 29, Brno 63900

Provozní doba

nepřetržitě

Oblast působnosti

Poskytujeme sociální služby seniorům, kteří potřebují ze zdravotních a sociálních důvodů pravidelnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit v podmínkách vlastního domova. Pracovníci domova provází uživatele služeb tímto životním obdobím, podporují běžný způsob jejich života s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří.

Na koho se můžete obrátit

Marie Kristenová DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 543 213 266 E-mail: 88EsVWaj4lGo4~l7VX~l8.e4YanBZd54Ys

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Domov pokojného stáří Kamenná

Typ služby
Domovy se zvláštním režimem

Poskytovatel
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Andrea Slavíčková DiS.

Registrační číslo služby
9903962

Aktuální kapacita - pobytová služba
44

Poslání a cíle

Domov pokojného stáří Kamenná je pobytové zařízení Diecézní charity Brno. Poskytujeme sociální služby seniorům, kteří potřebují ze zdravotních a sociálních důvodů pravidelnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit v podmínkách vlastního domova. Pracovníci domova provází uživatele služeb tímto životním obdobím, podporují běžný způsob jejich života s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří.

Zásady

Službu můžeme poskytnout lidem nad 65 let v nepříznivé sociální situaci, kteří z důvodu onemocnění stařeckou, vaskulární či jiným typem demence, případně Alzheimerovou demencí již nemohou setrvat ve svém domácím prostředí a nemohou být ani v domově pro seniory.

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity